Garantinis aptarnavimas

1.   Gamintojas užtikrina Pirkėjui aukštos kokybės ir tinkamai veikiantį gaminį, pagamintą pagal Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, technines sąlygas, prekių realizavimui keliamus reikalavimus;

2. Pardavėjas Prekėms suteikia 24 mėn. garantiją, nebent atskiru atveju būtų nurodyta kitaip. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Prekių perdavimo dienos. Garantija taikoma, jei buvo laikomasi Prekių priežiūros ir eksploatacijos taisyklių ir numatytų garantijos taikymo sąlygų.

3. Garantinis aptarnavimas suteikiamas tik pateikus gaminio pirkimo dokumentus, t.y. PVM sąskaitą faktūrą.

4. Remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, baldai bei pagal Pirkėjo individualų užsakymą pagamintos kokybiškos Prekės nekeičiamos ir negrąžinamos.

5.  Garantijos suteikimo sąlygos:

 • Garantija taikoma prekių kokybės trūkumams, atsiradusiems dėl gamintojo kaltės.
 • Garantija galioja tik toms baldo sudėtinėms dalims ir komplektuojamosioms detalėms, kurios yra nekokybiškos ar pažeistos.
 • Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas, atsiradęs dėl gaminio technologijos, nelaikomas prekių kokybės trūkumu.
 • Gaminio dalių tekstūros ir/ar atspalvio nevienodumai nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
 • Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.

6.  Garantinis aptarnavimas netaikomas tais atvejais, kai prekės eksploatuojamos netinkamai arba mechaniškai sugadinamos dėl pirkėjo kaltės (dėl netinkamo baldų ir jų dalių pervežimo, pernešimo, surinkimo ar sumontavimo (nubrozdinimai, perplėšimai, įbrėžimai, pradūrimai ir pan.), gyvūnų padaryti nuostoliai ar trūkumai, savavališkas baldų remontas).

 • Garantiniu laikotarpiu nustatytus kiekybinius ar kokybinius neatitikimus gamintojas ištaiso, sukomplektuoja arba pakeičia kokybiškais savo sąskaita per protingai numatytą laikotarpį.

Garantija nutrūksta, kai:
 • Baldai naudojami ne pagal paskirtį ir nesilaikant instrukcijos reikalavimų bei nepaisant rekomendacijų;
 • Baldai buvo papildyti ne jiems skirtomis detalėmis;
 • Baldai buvo pažeisti juos pirkėjui netinkamai naudojant, laikant arba transportuojant;
 • Baldai buvo remontuojami pirkėjo arba trečių asmenų;
 • Baldai buvo netinkamai prižiūrimi.

Garantija netaikoma:
 1. Kokybiškai pagamintam gaminiui; garantija taikoma tik atskiroms sudėtinėms nekokybiškoms dalims;
 2. Natūraliam prekės susidėvėjimui ir išblukimui;
 3. Natūralių medžiagų tekstūros ir atspalvio nevienodumui;
 4. Priežiūros darbams, kurių būtinybė paaiškėjo jau prasidėjus garantiniam laikotarpiui.

Pirkėjo įsipareigojimai ir teisės garantiniam aptarnavimui
 1. Atsiimant ar priimant baldus patikrinti jų komplektaciją, įpakavimų skaičių ir vizualiai apžiūrėti pakuotės ar pačių baldų pažeidimus ir/ar trūkumus ir juos užfiksuoti kartu su pristačiusiu darbuotoju. Vėliau pretenzijos dėl šių trūkumų nebus priimamos.
 2. Pretenzijas dėl prekių kokybės ar komplektuojančių dalių turi būti pateiktos raštu.
 3. Apie trūkumus, kurių nebuvo galima nustatytai atidžiai priimant Prekes, Pirkėjas privalo pranešti Pardavėjui ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Prekių perdavimo dienos. Pranešimas Pardavėjui turi būti atsiųstas el. paštu, detaliai aprašant užfiksuotus trūkumus, jų mastą bei atsiunčiant nurodytus trūkumus aiškiai iliustruojančias nuotraukas. Praėjus šiam terminui yra laikoma, kad Pirkėjas pretenzijų dėl Prekių neturi ir Pirkėjas netenka teisės reikšti tokias pretenzijas vėliau.
 4. Pardavėjui pripažįstant, kad Pirkėjo reikalavimai yra pagrįsti, Šalys susitaria dėl Prekių trūkumų pašalinimo laiko ir būdų.
 5. Gamintojas nesuteikia pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.
 6. Pirkėjas turi teisę garantijos galiojimo metu kreiptis į gamintoją dėl nekokybiškų baldų dalių pakeitimo į kokybiškas, jei baldų dalių neįmanoma suremontuoti.
 7. Jei pateikiamos nepagrįstos pretenzijos, Pirkėjas įsipareigoja padengti gamintojo atstovų patirtas išlaidas.

Bendrosios baldų naudojimosi taisyklės:
 1. Išpakuojant baldus, juos surenkant ar sumontuojant bei eksploatuojant negalima naudoti aštrių daiktų, kurie gali pažeisti gaminį.
 2. Baldai turi būti surenkami ir eksploatuojami pagal baldų surinkimo instrukcijas, pateiktas kartu su baldais (jei instrukcija reikalinga).
 3. Baldus reikia saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, tiesioginio elektros prietaisų poveikio, negalima jų statyti arti židinių, šilumos šaltinių, oro kondicionierių.
 4. Kambariuose būtina palaikyti santykinį 65-70% oro drėgnumą. Tai padės išvengti medžio masyvo baldų skilinėjimo, išblukimo ar susitraukimo.
 5. Baldų negalima stumdyti, nes taip galima juos pažeisti. Perstumiant korpusinius baldus (stalus, spintas ir kt.) į kitą vietą, visuomet pirma išrinkite, kad nepažeistumėte konstrukcijos ir rėmų.
 6. Baldų negalima veikti stipriu, taškiniu spaudimu, nes taip galima pažeisti baldų konstrukciją, jie gali išsiardyti.
 7. Reikia vengti vandens, alkoholio, skiediklio, tirpiklių ir įvairių kitų cheminių priemonių poveikio baldams. Priemonės, skirtos baldų valymui, yra naudojamos tik su baldų naudotojo atsakomybe, prieš tai priemonę išbandžius nematomoje vietoje. Atsiradusias dėmes ar skysčius reikia valyti nedelsiant!
 8. Nestatykite plastikinių ar guminių daiktų (lempų pagrindų, užrašų knygučių, guminių kilimėlių ir kt.), nes kai kurie plastikai turi savo sudėtyje ingredientų, kurie gali pažeisti apdailą. Naudokite staltieses, servetėles ir įvarius uždangalus ar užtiesalus. Periodiškai keiskite priedų ir aksesuarų vietą ant baldų, kad jie negulėtų visą laiką toje pačioje vietoje.
 9. Nuvalykite nešvarumus iš karto. Geriau valykite naudodami sugeriančią medžiagą, o ne trinkite. Ilgai nenuvalytas vanduo gali palikti baltas dėmes ant baldo. Alkoholis, kvepalai, priemonės po skutimosi ir medikamentai gali smarkiai pažeisti apdailą.
 10. Nenaudokite kelių rūšių valymo priemonių vienu metu ar iškart paeiliui.
 11. Jei baldų durelės ar stalčiai varstosi netinkamai, pirmiausia patikrinkite, ar baldas stovi taisyklingai – lygiagrečiai grindims. Jei ne, pakoreguokite baldo padėtį

baixaigratis.com