1. Bendrosios nuostatos
1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau „Taisyklės“) nustato Pirkėjo ir MB „Kampu“ (toliau „Pardavėjas“) tarpusavio teises bei pareigas, prekių įsigijimo ir apmokėjimo už jas sąlygas, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarką, šalių atsakomybę bei kitas su prekių pirkimu-pardavimu internetinėje parduotuvėje  xxx.lt ar kitu nuotoliniu būdu susijusias nuostatas, sudarant nuotolinę sutartį.
1.2. Nuotolinė sutartis yra pardavėjo ir vartotojo sutartis, sudaroma pagal organizuotą nuotolinio pirkimo-pardavimo ar paslaugų teikimo sistemą, pardavėjui ir vartotojui fiziškai nesant kartu vienoje vietoje ir iki sutarties sudarymo bei sutarties sudarymo metu naudojant tik ryšio priemones (užsakant internetu, telefonu, elektroniniu paštu).
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Kiekvieną kartą Pirkėjas pirkdamas internetinėje parduotuvėje turės iš naujo sutikti su šiomis taisyklėmis.
1.4. Pirkti  xxx.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir juridiniai asmenys

2. Asmens duomenų apsauga
2.1. Pirkėjas, norėdamas užsisakyti prekių internetinėje parduotuvėje  xxx.lt gali tai padaryti užsiregistravęs šioje internetinėje svetainėje, įvesdamas savo registracijos vardą ir slaptažodį. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo nurodytu elektroninio pašto adresu bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekę, turi nurodyti prekių užsakymui įvykdyti būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą (jei tokia paslauga užsakoma), telefono numerį, el. paštą. Pardavėjas patvirtina, jog šie duomenys bus išimtinai naudojami prekių pardavimo internetinėje parduotuvėje  xxx.lt tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias, paslaugas. Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Pirkėjo asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. Pirkimo – pardavimo nuotolinės sutarties sudarymo momentas
3.1. Nuotolinė sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, kuomet perkama internetu, laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas, internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą ir susipažinęs su šiomis taisyklėmis, užsakymo patvirtinimo lange pažymi varnelę „Sutinku su el. parduotuvės taisyklėmis“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo.
3.2.  Pirkėjo užsakymas vykdomas tik po pilno prekės apmokėjimo. Užsakymas  įvykdomas  5 savaičių bėgyje.

4. Pirkėjo teisės
4.1. Pirkėjas  turi teisę pirkti prekes xxx.lt internetinėje parduotuvėje, vadovaujantis šiomis sąlygomis ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.
4.2. Pirkėjas pirkęs prekę internetinėje parduotuvėje xxx.lt  turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su Pardavėju, apie tai raštu (elektroniniu paštu, nurodant pageidaujamą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį) pranešdamas Pardavėjui, jei nepradėtas baldų gamybos procesas.

5. Pirkėjo įsipareigojimai
5.1. Pirkėjas privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą ir priimti prekes šiose taisyklėse numatyta tvarka.
5.2. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda savo prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją.
5.3. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
5.4. Pirkėjas įsipareigoja laikytis šiose taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų reikalavimų.

6. Pardavėjo teisės
6.1. Jei Pirkėjas bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui bei saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar nutraukti jam galimybę naudotis internetine parduotuve xxx.lt.
6.2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba neterminuotai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą be atskiro įspėjimo.
6.3. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
6.4. Užsakymo atsisakymo atveju (ne dėl pardavėjo kaltės), pardavėjas pasilieka pilną teisę negrąžinti pirkėjui avansinio apmokėjimo įmokos 50% dydžio nuo užsakytų  prekių vertės.

7. Pardavėjo įsipareigojimai
7.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis internetinės parduotuvės xxx.lt teikiamomis paslaugomis.
7.2. Pardavėjas įsipareigoja organizuoti Pirkėjo užsakytų prekių pristatymą jo nurodytu adresu 9.2. punkte nurodytomis taisyklėmis.
7.3. Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pateikti Pirkėjui baldo iš užsakytų medžiagų, įsipareigoja Pirkėjui pasiūlyti alternatyvias analogiškos kokybės medžiagas baldo gamybai, o Pirkėjui atsisakius priimti siūlomus medžiagų pakeitimus grąžinti pirkėjo sumokėtus pinigus per 5 (penkias) darbo dienas. Šiuo atveju Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių nepatiekimą.
7.4. Pardavėjas turi teisę iš anksto nepranešęs Pirkėjui anuliuoti jo užsakymą, jeigu:
7.4.1. Pirkėjas nesumoka už prekes per 1 (vieną) darbo dieną, kai moka pavedimu.
7.5. Perkant išsimokėtinai būtina vadovautis banko nustatytomis prekių pirkimo išsimokėtinai taisyklėmis.
7.6. Jeigu Pirkėjas yra užsisakęs transporto paslaugą, Pardavėjas įsipareigoja prekes atvežti Pirkėjo nurodytu adresu.

8. Prekių kainos ir apmokėjimo tvarka.
8.1. Prekių ir paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje  xxx.lt suformuotame užsakyme nurodomos eurais su PVM. Pardavėjas pasilieka teisę bet kada keisti prekių kainas. Galutinė užsakymo suma galioja ta, kurią Pirkėjas pirkimo metu patvirtino pagal savo krepšelį arba pagal sąskaitą, siųstą elektroniniu paštu.
8.2. Apmokėjimas už prekes vykdomas iš anksto sumokant 50% sumos avansu per 1 (vieną) darbo dieną, pavedimu į Pardavėjo sąskaitą. Pirkėjas pervesti pinigus gali iš bet kurio banko skyriaus arba pasinaudodamas savo banko paslaugų teikimo internetu sistema privatiems ar verslo klientams. Atliekant mokėjimą būtina nurodyti užsakymo identifikacijos numerį, vardą ir pavardę bei mokėjimo paskirtį. Likusius 50 % pirkėjas privalo sumokėti gavus pranešimą apie pagamintą baldą.
8.3. Tik gavus avansinį apmokėjimą už prekes, organizuojama baldų gamyba ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

9. Prekių pristatymas
9.1. Prekes pristato Pardavėjas arba jo įgaliotas atstovas per 5 darbo dienas nuo galutinio apmokėjimo gavimo dienos.
9.1.1. Pirkėjas, užsakydamas prekes, gali pasirinkti prekių pateikimo būdą, t. y. pasinaudoti Pardavėjo teikiama prekių pristatymo paslauga arba atsiimti prekes iš Pardavėjo sandėlio.
9.2. Prekių pristatymas pirkėjui
9.2.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
9.2.2. Prekės pristatomos Pirkėjo nurodytu adresu susisiekus internetinės parduotuvės xxx.lt atstovui ir suderinus su Pirkėju pristatymo laiką. Nemokamas prekių pristatymas vykdomas visuose Lietuvos miestuose, išskyrus Kuršių Neriją taikomi papildomi mokesčiai.
9.2.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui. Visais atvejais prekes atsiimantis asmuo privalo parodyti asmens dokumentą, kitaip prekės nebus perduotos.
9.2.6. Transporto įmonė supakuotą krovinį pristato iki vietos, kur galima privažiuoti su keltuvu, t. y. iki namo laiptų ar daugiabučio laiptinės durų.
9.9.9. Transporto įmonė neteikia baldų sunešimo į patalpos vidų paslaugos.
9.3. Pirkėjas gali atsiimti pats prekes nemokamai  iš Pardavėjo gamybos sandėlio, esančio adresu Pramonės 35c Alytus.
9.3.1. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 5 (tris) darbo dienas, skaičiuojama nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas jau paruoštas, gavimo momento.
9.3.2. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti Pardavėjo patvirtintą ir el. paštu atsiųstą užsakymo lapą arba užsakymo formą, suformuotą perkant internetu.
9.4. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui iš anksto su Pirkėju suderintais terminais. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsdamas susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
9.5. Prekės pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su transporto įmonės atstovu patikrinti siuntos būklę, prekių kiekį, kokybę ir asortimentą.
9.6. Pastebėjęs prekės pažeidimą, prekių kiekio, kokybės, asortimento neatitikimą, Pirkėjas prekės privalo nepriimti ir tai pažymėti važtaraštyje. Pirkėjui priėmus prekes ir pasirašius važtaraštį be pastabų, laikoma, kad perduota prekė yra be defektų, prekių kiekis, kokybė, asortimentas atitinka pirkimo- pardavimo sutarties sąlygas.
9.7. Prekes pristačius Pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės pirkėjui yra perduotos. Jei planuojamą prekių pristatymo dieną prekės nepristatomos, Pirkėjas nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip kitą dieną po planuotos prekių pristatymo dienos, apie tai informuoja Pardavėją.
9.8. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

10. Prekių grąžinimas
10.1. Prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu Nr. 738 ,,Dėl mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ bei vadovaujantis CK straipsniuose 6.22810 ir 6.22811 nustatyta tvarka.
10.2. Geros kokybės pagal individualų užsakymą ir išmatavimus pagamintos prekės negrąžinamos.
10.3. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
10.4. Pirkėjas prekės negali grąžinti tuomet, kada sudaroma nuotolinė sutartis perkant prekes internetinėje parduotuvėje, kurios pagamintos pagal specialius vartotojo nurodymus (pvz. nestandartiniai matmenys) arba kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (pvz.spalvos/ medžiagiškumo pakeitimas), taip pat, dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms. (CK 6.22810)

11. Atsakomybė
11.1. Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
11.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis šia internetine parduotuve.
11.3. Atsižvelgdami į LR elektroninio parašo įstatymo 8 str. 3 d. nuostatas, Pirkėjas susitaria su Pardavėju, kad Pirkėjo veiksmų internetinėje parduotuvėje patvirtinimas prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenimis (atpažinimo kodu) turi Elektroninio parašo įstatymo 8 str. 1 d. įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią (t. y. turi tokią pačią teisinę galią, kaip ir parašas rašytiniuose dokumentuose ir yra leistinas kaip įrodinėjimo priemonė teisme). Pirkėjas privalo saugoti savo prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenis ir jų neatskleisti, užtikrinti, kad duomenys būtų žinomi tik jam pačiam ir duomenimis naudotųsi tik jis pats, neperduoti ir kitais būdais nesudaryti galimybės kitiems asmenims su tais duomenimis susipažinti ar jais pasinaudoti. Kilus įtarimui, kad prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti kito asmens, nedelsiant apie tai pranešti Pardavėjui, taip pat nedelsiant informuoti Pardavėją apie prisijungimo prie internetinės parduotuvės duomenų pažeidimą ar paviešinimą. Visi veiksmai, atlikti naudojantis Pirkėjo atpažinimo kodu, laikomi atliktais Pirkėjo, ir Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už tokių veiksmų pasekmes.
11.4. Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklapiuose pateiktą informaciją, net jeigu Pirkėjas patenka į šiuos tinklapius per Pardavėjo internetinėje parduotuvėje esančias nuorodas.
11.5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.

12. Informacijos siuntimas
12.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu.
12.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo internetinės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis.

13. Baigiamosios nuostatos
13.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
13.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
13.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

snapchat apk

Ghost of Tsushima PC Baixar Photoshop Crackeado

gratis Stumble Guys APK  KMS Pico CapCut features borderlands crack

crackedo

kinemaster download kinemaster kinemaster for pc

free fire download for pc Ativador Windows 8, 8.1